Старе місто функціонує як унікальний містобудівний комплекс площею 121 га, відокремлений від міста глибоким каньйоном р. Смотрич. Враховуючи багату історико-архітектурну спадщину Рада Міністрів УРСР в 1977 році оголосила його Державним історико-архітектурним заповідником, а 30.04.1998р. Указом Президента України надано статус Національного.
 
  »» Детальніше про заповідник
Головна Контакти Віртуальна
 • "Спадщина у небезпеці!"

  Розпочато кримінальне провадження передбаченого ч.2 ст.298 Кримінального кодексу України. Відділ з охорони культурної спадщини міської ради спільно з Заповідником будуть відстоювати позицію щодо притягнення власника пам’ятки до відповідальності.

  » Читати більше

  Контакти:

  НІАЗ ”Кам’янець” вул. П’ятницька 9,
  м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32301 Міністерство культури та інформаційної політики України НІАЗ "Кам’янець", 2020р.

  тел.: (03849) 7-47-71
  факс.: 9-16-97
  https://niazkamenec.org.ua
  niazkamenec@gmail.com

 • НІАЗ » Новини Заповідника » Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Пам’яткознавство: сучасні аспекти»

  Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Пам’яткознавство: сучасні аспекти»

  АвторАвтор: admin2 Опубліковано: 30-09-2021

  Міністерство  культури  та  інформаційної  політики  України

  Національний  історико-архітектурний  заповідник  «Кам’янець»

  Хмельницька обласна організація Національної спілки архітекторів України

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

   ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

      Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Пам’яткознавство: сучасні аспекти», яка присвячена Міжнародному дню музеїв. Захід відбудеться 2-3 грудня 2021 року у Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» (м. Кам’янець-Подільський, вул. П’ятницька, 9).

  Робота  наукового  заходу  планується  за  такими  напрямами:

  • Сьогодення пам’яткознавства в Україні;
  • Охорона, реставрація і використання для сучасних потреб пам’яток культурної спадщини: вітчизняний та закордонний досвід;
  • Популяризація культурної спадщини у контексті розвитку туристичної галузі України;
  • Монументальне мистецтво як складова пам’ятки архітектури. Питання синтезу мистецтв;
  • Історіографія, іконографія та бібліографія пам’яткознавчих досліджень.

     Заявки для участі у конференції і тексти статей просимо надсилати до 25 листопада 2021 р. на електронну пошту НІАЗ «Кам’янець» niazkamenec@gmail.com.

    Форма участі – очна та заочна. Звертаємо увагу, що в разі посилення протиепідемічних заходів, конференція буде проходити у відео форматі з використання платформи Zoom, про що буде повідомлено оргкомітетом додатково.

  Заплановано видання збірника наукових статей. Оргкомітет приймає наукові статті обсягом 4-8 сторінок формату А-4 (текстовий редактор Microsoft Word; формат doc, docx; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту (кегль) – 14; міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ - 1,25, вирівнювання - по ширині; розміри полів: верхнє і нижнє - 20, ліве - 30, праве – 15). Статті приймаються українською, польською та англійською мовами. Структура статті включає УДК, прізвище, ім’я, по батькові автора, вчене звання, посада, місце роботи, назву статті, анотацію англійською мовою та ключові слова. Основний текст статті. Посилання на літературу та джерела подаються в квадратних дужках, наприклад: [1], [2, с. 5], [6, арк. 8], [9; 12]. Список використаних джерел та літератури подавати в алфавітному порядку відповідно до вимог бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 200 dpi., кількістю до 5 ілюстрацій в тексті статті. Якщо у тексті статті використанні скорочення, після списку літератури та джерел потрібно навести їх перелік. В кінці статті на окремій сторінці продублювати всі відомості про автора, включно з контактним номером телефону і електронною адресою.

     Автор статті несе повну відповідальність за достовірність поданого матеріалу, за точне цитування літератури та джерел і посилання на них. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції та видання збірника.

  Контактні особи:

     Лариса Йосипівна Рудюк – вчений секретар НІАЗ «Кам’янець», моб. тел. 050-436-08-91, роб. тел. (03849) 9-16-17;

     Валентин Віталійович Пагор – науковий співробітник НІАЗ «Кам’янець», моб. тел. 096-775-15-81, роб. тел. (03849) 9-16-17,

     Адреса: 32301 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»,вул. П’ятницька, 9; е-mail: niazkamenec@gmail.com.

        Витрати за проїзд, проживання і харчування учасників конференції здійснюються за кошти самих учасників або організацій, які їх відряджають.

   

  Заявка на участь у конференції

  1.

  Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

   

  2.

  Вчене звання, науковий ступінь

   

  3.

  Посада

   

  4.

  Місце роботи

   

  5.

  Адреса

   

  6.

  Телефон, факс

   

  7.

  E - mail

   

  8

  Форма участі:

  виступити з доповіддю (до 10 хв.); виступити з повідомленням (до 5 хв.); взяти участь як слухач;

  опублікувати наукову статтю (заочна участь)

   

  9.

  Назва доповіді (статті)

   

  10

  Потреба у технічних засобах

   

  Підпис учасника                                                                              Дата

   

  Зразок оформлення матеріалів

   

  УДК 001.8.719(477.82+477.43)

  Пагор Валентин Віталійович,

  к.і.н., науковий співробітник, Національний

  історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»

  Аспекти вивчення, збереження і використання культурної спадщини Волині та Поділля

  Анотація. [3-6 речень]

  Ключові слова: [5-8 слів]

  [текст статті]

  Джерела та література

  1. Дашкевич Я. Зображення Кам’янця-Подільського 70-х років XVII-XVIII ст. як історико-топографічне джерело // Проблеми історичної географії України: зб. наук. пр. Київ, 1991. С. 46-51.
  2. Держархів Хмельницької обл. Ф.Р. 3504. Оп. 1. Спр. 2.
  3. Комарніцький О. Б. Кам’янець-Подільський: історія і сучасність. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 136 с.
  4. Старенький І. Юзеф Ролле про охорону пам’яток // Студентський меридіан. 2011. 6 травня. С. 15.
  5. Фенцур В. В, Пагор В. В. Відродження архітектурно-історичної спадщини Кам’янця-Подільського (40-і рр. ХХ ст. – 2015 р.). Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2015. 163 с.
   
   

  Положення про НІАЗ "Кам'янець"

   

  Фонди НІАЗ «Кам’янець»

   
    Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець» (далі - Заповідник) є державним культурно-освітнім та науково-дослідним закладом історико-архітектурного спрямування, що об'єднує комплекс нерухомих і рухомих пам'яток матеріальної та духовної культури, які становлять виняткову історичну, мистецьку, художню та наукову цінність. Державна реєстрація Заповідника проведена 25.05.1993р.

    Детальніше

   

  Особливості формування фондової збірки окреслились пріоритетними напрямками діяльності Заповідника на усіх етапах його існування, а саме у сферах пам’ятко-охоронної, науково-дослідної, реставраційно-реабілітаційної, фондової, культурно-освітньої, виставково-експозиційної роботи. В Заповіднику здійснюється формування, комплектація, вивчення музейних, архівних, бібліотечних фондів. Музейний фонд Заповідника належить до державної частини Музейного фонду України, який розподіляється на основний та науково-допоміжний. На сьогодні основний фонд Заповідника формують 9 інвентарних груп - «Археологія» (А), «Архітектурні деталі» (АД), «Нумізматика» (Н), «Документи» (Д), «Негативи» (Нг), «Фотокартки» (Ф), «Іконографічні матеріали» (Ік), «Образотворче мистецтво» (ОМ), Декоративно-ужиткове мистецтво (ДУМ).

    Детальніше

   
   

  Історія НІАЗ "Кам'янець"

   

  Акція "7 чудес України"

   
   

  Багаторічна ініціатива кам'янчан, щодо збереження історико-архітектурної спадщини Старого міста була успішно завершена 18 травня 1977 року, коли в Києві Рада Міністрів УРСР підписала постанову:

   «Про створення Державного історико-архітектурного заповідника в м. Кам'янці-Подільському»

    Детальніше

    Всеукраїнська акція "7 чудес" була ініційована відомим політиком Миколою Томенком і стартувала в травні 2012 року. Тоді регіональні оргкомітети представили своїх претендентів на звання 7 чудес. З них був складений список 100 претендентів.

    Детальніше

   
 •  
 • Випадкові фрази: